OmVård - Jämför svensk vård

Knäledsartros

knäledsoperation, knäprotes, knäartros, artros i knä

Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen. Sjukdomen kallas även för ”åldersreumatism”, men den beteckningen är inte korrekt. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosk och är alltså inte en naturlig del av åldrandet. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder även om den också förekommer i yngre medelåldern.

OmVård.se kan du hitta de enheter i Sverige som utför knäledsoperationer (knäplastiker) samt hur lång väntetid de olika klinikerna har.

Läs mer om sjukdomen artros på Reumatikerförbundets hemsida eller på Netdoktor.se.

Väntetider för Knäledsartros

Du tittar på kortaste väntetiderna i byt: