OmVård - Jämför svensk vård

Hitta information om influensa och vaccin

På senaste tiden har det varit en viss uppmärksamhet kring narkolepsi och eventuell koppling till influensavaccinet Pandemrix. Läkemedelsverket tittar närmare på frågan. Här kan du hitta aktuellt läge i utredningen. Också Krisinformation.se skriver om frågan.

Om du  har frågor om vaccinering, den nya influensan eller vanlig influensa, ring sjukvårdsrådgivningen 1177.

Om du bor i Jönköpings län, Norrbottens län eller Västernorrland finns länkar till telefonnummer här.

Allmän information om den nya influensan och vanlig influensa finns på sjukvårdsportalen 1177 och hos Smittskyddsinstitutet. Du kan också ringa 1177, den nationella sjukvårdsupplysningen. De kan svara på dina frågor om influensa och guida dig vidare.

Vaccinationsinformation per landsting

Stockholms läns landsting

Landstinget i Uppsala län

Landstinget Sörmland

Landstinget Östergötland

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget Kronoberg

Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Blekinge

Region Skåne

Region Halland

Västra Götalandregionen

Landstinget i Värmland

Örebro läns landsting

Västmanland

Landstinget Dalarna

Landstinget Gävleborg

Landstinget Västernorrland

Jämtlands läns landsting

Västerbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting

Gotlands kommun