header shadow

Tvivelaktig moral i omodernt förslag

tisdag, 19 april, 2011 av OmVård

Filosoferna Nicolas Espinoza och Martin Peterson vill modernisera abortlagstiftningen utifrån vad de kallar en ”ny moralfilosofisk syn”. Det är vagt både vad filosofin går ut på och hur det hela ska gå till. Samhället ska ”acceptera” aborter där kvinnors hälsa står på spel, där graviditeten är ett resultat av ett brott och eventuellt vid tillräckligt tidiga graviditeter. Övriga aborter är både rätt och fel, därför ska samhället ta sin hand ifrån dem.

Aborter inom denna kategori ska bli ”kvinnans eget ansvar”, tycker debattörerna. ”Samhället” ska varken stödja eller förhindra kvinnan. ”Sjukvården” ska inte ha någon skyldighet att tillhandahålla personal eller resurser för att hjälpa kvinnan. Samtidigt får ju aborterna inte bli medicinskt farliga eller en klassfråga. Därför ska det finnas särskilda abortkliniker som utför aborterna på ett medicinskt säkert sätt. Kvinnan ska själv stå för kostnaderna för aborten, men betala efter förmåga.

”Sjukvården” verkar i debattartikeln innebära ”den gemensamt finansierade sjukvården”. ”Samhället” verkar kunna betyda allt från Sveriges lag till Socialstyrelsen eller ”vad majoriteten av svenskarna tycker”. ”Kvinnans ansvar” ska nog förstås som ”kvinnan fattar själv beslutet och står för alla kostnader”.

Fakta om aborter

Fram till den nionde veckan är det möjligt att gå igenom en medicinsk abort. Det innebär att man äter hormontabletter som sätter igång ett missfall. Fram till och med vecka 12 går det att göra en kirurgisk abort, en så kallad skrapning. Fram till vecka 12 är också risken för missfall mycket högre än senare under graviditeten, 80 % av alla missfall sker innan utgången av vecka 12. Det är alltså en tid där graviditeten i sig är osäker, och där abort fortfarande är relativt okomplicerad ur ett medicinskt perspektiv.

Nästan 78 % av alla aborter i Sverige genomförs före utgången av vecka 9. 15,6 % av aborterna genomförs i vecka 9-11. Sammanlagt alltså 93,3 % av samtliga aborter. Nu specificerar inte debattörerna vad som är tillräckligt tidiga aborter, eftersom de inte vill sätta ”en skarp gräns”. Men vissa av dessa aborter skulle troligen fortfarande utföras av ”sjukvården”, med stöd av ”samhället”, så vitt det går att förstå av debattartikeln.

Ny abortkategori

Sedan kommer debattörernas nya kategori, där aborterna är både rätt och fel samt kvinnans ansvar. Ju senare en abort utförs, desto mer komplicerad är den ur ett medicinskt perspektiv. De ska ju ändå vara medicinskt säkra, så det kommer med nödvändighet vara vårdpersonal som genomför dem. Så ”sjukvården” i form av ”legitimerad vårdpersonal” skulle vara involverade även i dessa aborter. Det involverar ju också ”samhället” Socialstyrelsen, eftersom dessa har tillsynsansvar för all vård som utförs i Sverige. ”Samhället” i form av lagen går ju inte heller att välja bort, eftersom sjukvården också regleras av diverse lagtexter. Debattörerna vill inte ha en skarp gräns, men det måste ju dessutom finnas något sätt att avgöra juridiskt när den ena kategorin går över till den andra.

Den gemensamma finansieringen måste också delvis finnas kvar. Aborterna får inte bli en klassfråga, tycker debattörerna. Kvinnorna ska betala efter förmåga. Någonstans måste ju abortklinikerna ändå få pengar ifrån. Den enda rimliga lösningen är troligen gemensam finansiering.

Förslagets följder

Redan idag är ansvaret för aborten kvinnans. Det är hennes beslut att fatta, och det är hon som går igenom de psykiska och fysiska följderna av aborten. När det gäller riktigt sena aborter ligger beslutet hos Socialstyrelsen, men det är kvinnan som gör valet att ansöka om abort.

Debattörernas förslag skulle troligen inte påverka så många aborter, eftersom de nog är tillräckligt tidiga för att ”samhället” skulle ”acceptera” dem. De sena aborterna, där kvinnan måste fatta ett svårt beslut och gå igenom en tuff abort, skulle däremot bli ännu mer komplicerade än idag. Det är svåra  frågeställningar att gå igenom för en kvinna som väljer abort. Det finns inget värde i att tvinga kvinnor att ta hänsyn till irrelevanta frågor som ”har jag råd?” eller ”vart kan jag vända mig?”.

Moralen i Espinozas och Petersons ”nya moralfilosofi” känns helt enkelt mycket tvivelaktig.

Debattörerna har redan fått många svar. I DN har Ylva Johansson (S) samt statsvetaren Marcus Ohlström replikerat. En stor mängd bloggare har också reagerat på debattartikeln, till exempel Inte ett öga torrt. Göteborgsposten skriver en bra ledare om filosoferna. Läs annars en artikel om vad som händer om aborten är olaglig och osäker, och vad som kan göras åt det.

SKRIV KOMMENTAR

Ditt namn (obligatoriskt) E-post (obligatoriskt) Webbplats Kommentar (obligatoriskt)

4kommentarer
 • anon skriver:

  Jag får också obehagskänslor av resonemangen. Det är dock värt att komma ihåg att liknande mekanismer dock redan finns i bruk inom sjukvården. När det exempelvis gäller plastikkirurgi så bekostar samhället operationer om de bedöms som medicinskt motiverade, annars får man betala själv. Det känns som att det är detta koncept som man förhåller sig till, men det blir fel när tillstånden och valen jämställs.

  Värt att komma ihåg är hur Martin Petersen tidigare lyckades stoppa Socialstyrelsens lagvidriga prioritering av ”nyckelpersoner” när det gällde svininfluensavaccination. Att Socialstyrelsen tvingades förhålla sig till den lagstiftade människovärdesprincipen och backa, var helt och hållet Petersens förtjänst. Innan debattartikeln hade Socialstyrelsen redan skickat ut en begäran till andra myndigheter där de ombetts lista ”nyckelpersoner” som skulle gå före i kön, som det dock sedan inte blev något av med. Den gången ledde Petersens filosofi rätt.

  http://www.dn.se/debatt/socialstyrelsen-bryter-mot-grundlaggande-etik

 • anon skriver:

  Peterson heter han visst, och inte Petersen.

 • [...] Konservativa tankar, Karin Långström Vinge, Nonicoclolasos, Monica Green, Om människans värde, OmVård . Blog this! Rekommendera på Facebook Dela på Linkedin Dela på Reddit Twittra om detta [...]

 • OmVård skriver:

  Ja, jag såg att Peterson debatterade kring ”nyckelpersoner” vid influensavaccineringen, vilket var värdefullt. Hans filosofi är kanske klok, men någonstans har det ju brustit i abort-resonemanget. Antingen håller inte filosofin, eller så har de inte tänkt hela vägen när de funderade över abortfrågan. De verkar vilja diskutera verkligheten utan att riktigt få ihop det. Deras svar idag var ju om möjligt ännu mer världsfrånvänt än ursprungsartikeln.

OmVård.se Sveriges bästa sajt 2009