OmVård - Jämför svensk vård

Ingen samsyn i Europa

VÅRD I VÄRLDEN


2009-10-27 13:43
Kerstin Beckman

Just nu pågår ett projekt i EU för att underlätta för patienter att vårdas över landsgränsen. – Europa krymper och vi behöver klargöra regler och rättigheter i sjukvården, säger Benno van Beek vid European Society for Quality in Healthcare.

Att enkelt kunna få vård i ett annat EU-land har länge varit en fråga för parlamentet i Bryssel. I april 2009 ställde sig Europaparlamentet bakom ett lagförslag som ska förenkla både tillgången på, och ersättningen för, gränsöverskridande sjukvård. Benno van Beek är en av de som arbetar för att göra det möjligt, genom att införa gemensamma riktlinjer, definitioner och regler i alla EU:s medlemsländer.

– Det behövs bland annat på grund av att en del patienter har närmaste sjukhus på andra sidan landsgränsen. Eller att kompetensen i det egna hemlandet inte räcker till. Vi vill öka valmöjligheten och förbättra patienters information om sjukvården, säger han.
Genom ett ökat samarbete mellan EU-länderna ska patienter kunna veta hur sjukvården i ett annat land är organiserat och vilka rättigheter patienten har, genom att känna till hur det fungerar i hemlandet. Läkare i olika länder ska också enkelt kunna diskutera den bästa behandlingen för en patient.

Men hindren på väg till ett gemensamt sjukvårdssystem är många. Varje land bestämmer över sin egen sjukvård.

– Bara i mitt eget hemland, Holland, har vi stor variation på hur riktlinjer och definitioner ser ut. Skillnaderna inom länder är lika stora som mellan länder. Det går inte heller att säga vilket synsätt som är bra och dåligt, eftersom alla har sin egen kultur och historia inom sjukvården.
Därför är det också svårt att jämföra sjukvården mellan länderna. Det är inte ens självklart att ordet "kvalitet" innebär samma sak i ett land som ett annat. Eller att ett medlemsland tycker att det är en fråga som knappt är värd att diskutera.

– Just nu är det extra svårt att genomföra förändringar av det här slaget på grund av finanskrisen. Även om medlemsländerna är intresserade av att ha en gemensam policy kring sjukvården, prioriterar inte alla att lägga resurser på en sådan här fråga.
När det kommer till att kunna jämföra sjukvård, både inom och mellan länder, vill han understryka betydelsen av balans.

– Det finns ett stort behov av genomskinlighet och för vården att bli mer patientcentrerad. Men samtidigt finns en risk att personalen inom hälso- och sjukvården tappar motivationen för sitt arbete, om personalen hålls ansvarig för allt som händer. Det finns en risk att man överskattar utvärderingar. Vi vill höja vårdkvaliteten, inte få personalen att tappa motivationen.

Benno van Beek är nu i full gång med att diskutera gemensamma riktlinjer med den svenska hälso- och sjukvården.

– Sverige är ett gott exempel vad det gäller öppna register. Och ni verkar ha lyckats undvika "blaming and shaming", att hänga ut en särskilt läkare eller sjuksköterska när något går snett. Det är nästan alltid systemet som orsakar felen, sällan en enskild person.

När tror du att EU:s medlemsländer kan ha gemensamma riktlinjer och definitioner inom hälso- och sjukvården?
– Det kommer att ta tid. Jag har jobbat med det här i nio år nu och det kommer säkert att ta minst fem, tio år till. Men vi kommer dit. Just nu läggs omkring en procent av EU:s budget på frågan om gränsöverskridande vård. Den summan kommer att öka framöver.

SKRIV KOMMENTAR

Ditt namn (obligatoriskt) Epost (obligatoriskt) Hemsida Kommentar (obligatoriskt)

Din kommentar publiceras omedelbart i samband med aktuell artikel. I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.
Ida Widberg
redaktion@omvard.se
Dela med andra
| Fler
1kommentar
2010-04-18 11:32
Den synliga byråkratin har ändrats "radikalt" från ytterst komplex blanketthantering till dagens europeiska sjukförsäkringskort av plast. Men den för patienten dolda byråkratin är fortfarande obegripligt omfattande och ineffektiv. Exempel: Ett rutinmässigt men nödvändigt blodprov görs i utlandet. Kontantbetalning pga att uppgift om behandlande läkare i SE inte kunde dokumenteras, här anges ju bara klinikens namn/adress. Ansökan till FK (Visby) om ersättning. Handläggaren där måste inhämta verifikation från den utländska FK/sjukvårdsinrättningen avseende kvittots äkthet och sanningshalten i patientens ansökan om ersättning mm. Kostnaden för den byråkratin översteg därmed flera gånger om det sökta ersättningsbeloppet, 2 ggr 28 Euro.