OmVård - Jämför svensk vård

Framtidens närsjukvård är nära

PRIMÄRVÅRD


2010-02-23 18:03
iStockPhoto

Primärvården är inte tillräckligt utbyggd och många patienter tvingas att vända sig direkt till de stora sjukhusen. Det kostar samhället onödigt mycket pengar, anser Läkarförbundet. I programmet Framtidens närsjukvård ger förbundet flera förslag på hur sjukvården kan bli bättre i framtiden.

Den som söker vård på någon av landets stora sjukhus får ofta köa länge. Men många av sjukhusets patienter kan lika väl bli hjälpta av en husläkare. Om fler hade möjlighet att vända sig direkt till en husläkare skulle man kunna spara stora kostnader för den redan hårt belastade sjukvården. Det var utgångspunkten när Läkarförbundet för tre år sedan diskuterade vilka förändringar som behövs för att framtidens sjukvård ska bli bättre.

I programmet Framtidens närsjukvård föreslår Läkarförbundet ett antal omfattande omstruktureringar som behövs för att komma tillrätta med problemen.  En av huvudfrågorna har varit att införa vårdvalet.

- Genom vårdvalet kan primärvården bli en attraktiv arbetsplats för läkare som vill driva egen verksamhet, förklarar Kåre Jansson, utredningschef på Läkarförbundet, som var med och tog fram programmet.

Lagen om valfrihetssystemet, som infördes vid årsskiftet 2010, var därför en stor framgång för Kåre Jansson och hans kolleger på Läkarförbundet. Men mitt i all uppståndelse kring vårdvalet har programmets andra viktiga fråga, samverkansvården, hamnat i skymundan. Samverkansvården handlar om att fånga upp de patienter som har hamnat mellan stolarna.

Samverkansvård

Enligt Kåre Jansson tillhör många av patienterna, som köar utanför sjukhusen, två stora grupper som primärvården har misslyckats att nå ut till. Den ena är äldre multisjuka patienter, som ofta bor på vårdhem, och som på grund av läkarbrist inte får den sjukvård de behöver i hemmet.

- Det leder till att personalen skickar dem till sjukhuset i stället, säger Kåre Jansson.

Äldre kvinna

Många äldre samt hemlösa faller mellan stolarna idag.

Den andra gruppen är hemlösa och missbrukare som sällan söker upp den vård de är i behov av.

- De här patienterna drar med sig många stora kostnader, som till exempel ambulanstransporter, fortsätter han.

Läkarbristen på vårdhemmen beror, enligt Kåre Jansson, på att det inte funnits tillräckliga incitament för läkarna att ge vård utanför den egna mottagningen.

- I dag tjänar läkarna ofta minst lika mycket på att stanna kvar på mottagningen. Läkarna har redan fullt upp där och hembesöken glöms bort, säger Kåre Jansson.

Enligt Läkarförbundets modell ska kommunerna kunna handla upp läkartid till vårdhemmen. På så vis kan det bli en affär för vårdcentralerna att utföra läkarvård i patienternas hem. För att bekosta detta ska kommunerna få möjlighet att söka ett särskilt statligt bidrag.

Pengar och politisk vilja saknas

- Landstingen har redan så lite pengar. Det behövs ett nytt statsbidrag för att lösa upp den knut som finns här, säger Kåre Jansson.

Än så länge har Läkarförbundet inte fått något politiskt gensvar för förslaget om samverkansvård. Men Kåre Jansson hoppas att frågan kan bli aktuell på nytt när Läkarförbundet snart ska sätta ihop ett program för sjukvårdspolitiken inför valet i höst.

FAKTA

Här kan du hitta programmet Framtidens Närsjukvård från Sveriges läkarförbund.

SKRIV KOMMENTAR

Ditt namn (obligatoriskt) Epost (obligatoriskt) Hemsida Kommentar (obligatoriskt)

Din kommentar publiceras omedelbart i samband med aktuell artikel. I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.
Emmali Anseus
info@omvard.se
Dela med andra
| Fler
0kommentar